Nowe czujniki

Nowe czujniki

Z przyjemnością przedstawiamy nowe produkty CZAH - POMIAR S. z o. o:

KONTROLNE CZUJNIKI TERMOELEKTRYCZNE (z metali szlachetnych typ R i S)

KONTROLNE CZUJNIKI REZYSTANCYJNE (SSPRT)

Modele czujników zostały opracowane przez Dział Technologiczny CZAH - POMIAR oraz przetestowane przez Akredytowane Laboratorium Pomiarów Temperatury CZAH-POMIAR

Główne atuty Kontrolnych czujników:

  • Wysoka stabilność pomiarowa
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Wysokiej jakości platynowe elementy pomiarowe
  • Dwa dostępne rodzaje wykonania – z wyprowadzoną spoiną odniesienia i bez
  • Niepewność wzorcowania około 0,23 °C (czujniki R i S)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. "Opracowanie i wdrożenie wspomaganego komputerowo innowacyjnego systemu do wzorcowania czujników temperatury metodą punktów stałych w firmie CZAH - Pomiar Sp. z o.o." nr UDA-RPSL-01.02.03-00-015/10-02