Ocena funkcjonowania systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007

W dniu 29 września 2016 roku, auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji przeprowadzili planową ocenę funkcjonowania wdrożonego w naszym Laboratorium Pomiarów Temperatury systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007. Podczas oceny nie stwierdzono niezgodności.
Z przyjemnością informujemy, iż po pozytywnej ocenie, rozszerzony został zakres akredytacji naszego Laboratorium Pomiarów Temperatury. Objęło ono:

  • rozszerzenie zakresu pomiarowego w obszarze wzorcowania czujników termoelektrycznych typu S i R metodą porównawczą (podwyższenie górnej granicy maksymalnej temperatury wzorcowania do 1500 ºC),
  • rozszerzenie zakresu pomiarowego w obszarze wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali nieszlachetnych (dla typu K i N podwyższenie górnej granicy maksymalnej temperatury wzorcowania do 1260 ºC),
  • rozszerzenie zakresu pomiarowego w obszarze wzorcowania termometrów elektrycznych i elektronicznych metodą porównawczą (podwyższenie górnej granicy maksymalnej temperatury wzorcowania do 1500 ºC),
  • rozszerzenie w obszarze wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych w punkcie topnienia złota metodą punktów stałych o nowy obiekt wzorcowania - czujnik termoelektryczny typu B,
  • rozszerzenie w obszarze wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych w punkcie topnienia palladu metodą punktów stałych o nowy obiekt wzorcowania - czujniki termoelektryczne typu S i R,
  • rozszerzenie zakresu akredytacji poprzez obniżenie dolnej granicy pomiarowej wzorcowania z wartości 600 ºC do wartości 400 ºC dla czujników termoelektrycznych typu B.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym nowym zakresie akredytacji laboratorium AP 062.