WZORCOWANIE W ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH

WZORCOWANIE W ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH

 1. Wzorcowanie długich platynowych czujników termometrów rezystancyjnych 25 Ω i 25,5 Ω (SPRT), w komórkach punktów stałych:
  • Punktu potrójnego rtęci, Hg (-38,8344 °C),
  • Punktu potrójnego wody, H2O (0,01 °C),
  • Topnienia galu, Ga (29,7646 °C)
  • Krzepnięcia cyny, Sn (231,928 °C),
  • Krzepnięcia cynku, Zn (419,527 °C),
  • Krzepnięcia aluminium, Al (660,323 °C)

 2. Wzorcowanie termoelementów kontrolnych typu S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt) oraz B (PtRh30-PtRh6) w komórkach punktów stałych:
  • Krzepnięcia cynku, Zn (419,527 °C),
  • Krzepnięcia aluminium, Al (660,323 °C),
  • Krzepnięcia miedzi, Cu (1084,62 °C).
  • Topnienia złota, Au (1064,18 °C) metodą drutową.
  • Topnienia palladu, Pd (1553,5 °C) metodą drutową.

 3. Wzorcowanie długich wysokostabilnych platynowych czujników termometrów rezystancyjnych 100 Ω (referencyjnych, semistandardowych SSPRT), w komórkach punktów stałych:
  • Punktu potrójnego rtęci, Hg (-38,8344 °C),
  • Punktu potrójnego wody, H2O (0,01 °C),
  • Topnienia galu, Ga (29,7646 °C),
  • Krzepnięcia cyny, Sn (231,928 °C),
  • Krzepnięcia cynku, Zn (419,527 °C),
  • Krzepnięcia aluminium, Al (660,323 °C).


   Aktualne i pełne informacje dotyczące zakresu akredytacji znajdują się w dokumencie na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz w poniższym pliku.

Projekt Unijny
Opracowanie i wdrożenie wspomaganego komputerowo innowacyjnego systemu do wzorcowania czujników temperatury metodą punktów stałych w firmie CZAH - POMIAR Sp. z o.o. nr UDA-RPSL-01.02.03-00-015/10-02

Dokumenty:
UDA-RPSL-01-02-03-00-015-10-02_0.pdf
Zakres_akredytacji_AP_062_wyd_16.pdf